Profesionální tým pomůže zákazníkovi vyřešit problém s návrhem včas

Den před National Day (30. září 2019) jsme obdrželi vysoce kvalitní dotaz od amerického zákazníka. Obsah dotazu je velmi podrobný a množství je 100 000 měsíčně. V rané fázi projektu naši inženýři zjistili, že došlo k konstrukčnímu problému s výkresy zákazníka, nemohlo se vyjmout z formy během vstřikování plastu.
Okamžitě poskytujeme zpětnou vazbu zákazníkům a předkládáme návrhy na úpravu.

Každý bod, který se má upravit, je reprezentován poznámkou 1, 2, 3. Jak je znázorněno na následujícím obrázku.
01

Ale zpětná vazba od zákazníků, že některé části nebylo možné upravit a byly odděleny od funkce použití produktu.
Za účelem vyřešení problému s odformováním a zachování funkce pro zákazníka pořádá náš tým se zákazníkem videokonferenci, na které prodiskutujeme aktuální problémy.
Po videokonferenci náš technik společně se zákazníkem upravil design, zachoval funkci výrobku a zároveň celý projekt umožnil;
Po 4x úpravě výkresu nám zákazník nakonec potvrdil objednávku po Vánocích.
S profesionálními inženýry a 24hodinovým prodejem v pohotovostním režimu pomáhá tým PRE zákazníkovi zkrátit dobu návrhu a rychle pokračovat v projektu.


Čas odeslání: 25. března 2020